STORNOPOPLATKY

Čas každého z nás něco stojí, proto jsme v naší autoškole zavedli stornopoplatky.

STORNOVÁNÍ CELÉHO KURZU AUTOŠKOLY
 

30 % z ceny výcviku
+ odečet všech odjetých jízd praktického výcviku dle ceníku pro kondiční jízdy
+ odečet všech absolvovaných hodin teoretické přípravy dle výukového předpisu 300 Kč / 1 hodina (1 aka-demická hodina = 45 min)

ZRUŠENÍ NAPLÁNOVANÉ JÍZDY MÉNĚ JAK 24 HOD. PŘEDEM, NENASTOUPENÍ NA NAPLÁNOVANOU JÍZDU

1000 Kč

NENASTOUPENÍ K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE BEZ OMLUVY MIN. 48 HOD. PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY

2000 Kč