JAK UDĚLAT AUTOŠKOLU

Jak oslovit autoškolu? Jaké formuláře donést? Jak probíhá výuka? Jak vypadají závěrečné zkoušky? Jak udělat řidičák?
Pro zodpovězení všech otázek vás, co chcete začít s autoškolou, jsem vytvořil tohoto jednoduchého "průvodce", který vám
v tom udělá jasno!

VÝBĚR AUTOŠKOLY
První krok – výběr autoškoly – už máte, zdá se, za sebou. Většina lidí se samozřejmě rozhoduje podle ceny, ale mnohem důležitější je najít instruktora, který Vám "sedne". Koneckonců, právě s ním budete jízdy absolvovat. Své žáky se snažím během jízd udržovat v psychické pohodě a nezvyšovat na ně hlas, protože každý děláme chyby.

PŘIHLÁŠENÍ DO AUTOŠKOLY
Pokud se rozhodnete navštěvovat kurz v naší autoškole, můžete mne kontaktovat telefonicky, na emailové adrese, nebo na FB. Vyplněnou přihlášku a lékařský posudek zdravotní způsobilosti předáte osobně při návštěvě učebny.

PRŮBĚH VÝUKY
Po odevzdání přihlášky a lékařského posudku dorazíte do učebny ve stanovený den začátku kurzu. Pak už zvládneme teoretickou část výuky, kterou musí absolvovat každý uchazeč o řidičské oprávnění v souladu s platnými předpisy. Nejde jen o naučení se značek, musíte znát také dopravní předpisy a orientovat se na křižovatkách. Výuka probíhá většinou každé pondělí a středu, u individuálního studia dle vzájemné dohody. Kdo by potřeboval učebnici (včetně interkativního CD-ROMu), může si ji v autoškole zakoupit.

Jakmile budeme mít hotovou teorii, půjdeme jezdit. Nejprve na cvičišti, pak se projedeme po okolí Ústí nad Labem, mrkneme na České středohoří a Krušné hory, projedeme veškeré periferie našeho města. Budeme se učit couvat, parkovat a nakonec, až se s autem naučíte správně manipulovat, už budeme jezdit jen v centru města.

Jak dlouho budete dělat autoškolu, závisí z velké části na vás, protože jste to vy, kdo si časově organizuje teoretickou přípravu a jízdy. V průměru ale počítejte s 2–3 měsíci výcviku.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Až se budete blížit ke konci výuky, začneme spolu domlouvat termín vašich závěrečných zkoušek, které probíhají zpravidla 1x týdně. Zkouška má dvě části; nejprve vás čeká teorie, kterou vždy plníte jako první a kterou musíte zvládnout minimálně na 43/50 bodů; pak následuje půlhodinová praktická zkouška z jízdy, která je plně v kompetenci zkušebního komisaře. Teoretická část zkoušky probíhá na Magistrátu města Ústí nad Labem, kterému také platíte správní poplatek 700 Kč.

Po úspěšném složení zkoušky dostanete potvrzení, které spolu s poplatkem 200 Kč předložíte Magistrátu, a ten vám do 20 dnů řidičák vydá.